Styrelsen

Styrelsen

2017-18VCC standar

Göran Karlsson
Sven Elmdahl, kassör
Robert Sandgren
Göran Gustavsson
Lars Fredell

Suppleant
Jonas Delefelt

Övriga klubbfunktioner

Extern tävlingsledare
Robert Sandgren

Intern tävlingsledare
Göran Karlsson

Revisorer
Magnus Kerrolf
Per Berggren

Valberedning
Torbjörn Carlsson
Jonas Olsson