Årmöte

Årmötet avhålls kl 1900 i IST:s lokaler i Växjö den 27 september.

Välkommen Styrelsen.